8 steg till bättre hälsa med iTeraCare

Eliminera ohälsosamma celler

* Terahertz-frekvensenergi är densamma med våra normala celler
* Energin kommer att eliminera alla onormala eller muterade celler när de absorberas

Aktivera tröga celler

* Normala celler kommer att absorbera Terahertz-energi och måttligt öka i temperatur och vilande celler kommer att aktiveras

Öka självläkning

* Terahertz-frekvensen har samma resonans som normala celler
* Det inducerar och stärker de organiska DNA-molekylerna varigenom det förbättrar självreparerande kroppsceller

Tydlig meridian och lymfa

* Avblockera meridianer
* Stimulera akupunkturpunkter
* Rena blod och öka ämnesomsättningen

Förbättra mikrocirkulationen

* Terahertz-frekvens kan vidga blodkärlen
* Minskar blodflödes motstånd och viskositet
* Förbättrar mikrocirkulationen

Reglerande körtlar

* Reglera endokrina körtlar och skydda våra organ

Ta bort vattenretention

Värk & smärta, svullnad i våra fötter som kallas för vattenretention. Genom att ta bort den extra fukten kommer iTeraCare att balansera upp vårt immunförsvar

Omlopp

* Rengör blodföroreningar
* Rengör inre kroppen
* Främja blodcirkulationen och ta bort blodproppar
* Mjuka upp blodkärl och klumpar